Öppet idag 12—17 Tensta konsthall
Vi använder cookies för funktions- och översättningsändamål.
Läs mer
till aktiviteter till arkivet

Skol- och utbildningsprogram Mining Life

6.10 2023—28.1 2024


Skolprogram för låg- mellan och högstadium samt gymnasium och högskola / Vux

Ta med din klass till Tensta konsthall på en guidad visning eller workshop! Kostnadsfritt!

Under hösten visar vi utställningen Mining Life med Oscar Lara, vars konstnärliga berättelser från guldindustrin i Peru rör sig mellan många olika platser och media, från serieteckningar till ljud, scenografier och video. Innehåll, uttryck och teman som passar alla olika stadier och ämnen.

Visningar
Allmän visning
Introduktion till konsthallen och/eller en visning av aktuell utställning.
Tematisk visning/Fördjupad visning

Baserat på aktuella utställningarnas innehåll och form
Med textil som tecken
Vi tittar närmare på reproduktionerna av de berömda 2000 år gamla Paracas-textilierna som återskapats och visas i utställningen Mining Life och angriper utställningen med fokus på textilt hantverk och kulturarvets betydelse.

Kan kulturella objekt få sin betydelse genom att särskiljas från sitt sammanhang?

Workshops/Se och göra
För låg- och mellanstadiet
Tillsammans gräver vi djupare i höstens utställning Mining Life av Oscar Lara och skapar en gemensam textil serieteckning utan början och slut.
Tusch, kol och textil
60-90 min

Serieworkshop
För högstadiet och gymnasiet
Med inspiration från höstens utställning får eleverna prova på att arbeta grafiskt med serieskapande på plats i konsthallen. Varje strip eller ruta blir en del av en gemensam zine som går att följa digitalt och analogt.
60-90 min
Ruin- Samtida Allegorier
För gymnasiet och Vux
Under medeltiden var allegorier särskilt populära. De förekom ofta i andliga sammanhang, där människans kamp mot lasterna och sin egen naturs ofullkomlighet skildrades. Med avstamp i höstens utställning Mining Life leker vi med tanken att återskapa och omskapa vår historia genom visuell storytelling.

Får man använda kulturhistorien hur som helst? Finns det samtida allegorier och hur ser den politiska satiren ut idag?Vi tittar, samtalar och arbetar med text och bild.
90 min
Kontakta Anna-Stina: anna-stina@tenstakonsthall.se
Mining Life