Öppet idag 11—17 Tensta konsthall
Vi använder cookies för funktions- och översättningsändamål.
Läs mer
till aktiviteter till arkivet

DIS/ORDINARY POSSIBILITIES I dialog med Jos Boys

26.4 2024


Det här seminariet kommer även att streamas via Zoom kl. 14.00—18.00
Länk till stream: https://us02web.zoom.us/j/87366580453

Tänk om förkroppsligade funktionsnedsättningar utforskades som möjligheter, istället för att bara paketeras som ett problem som ska lösas med universella rumsliga lösningar? Arkitekten, aktivisten och pedagogen Jos Boys och hennes medarbetare positionerar funktionshinder som en transformativ plats att designa och utbilda sig ifrån. För att den byggda miljön ska bli mer lyhörd och inkluderande måste vi inte bara erkänna utan också klargöra det komplexa och intersektionella förhållandet mellan heterogena kroppar och rum. Att vägra att se funktionshinder som en okomplicerad kategori eller som ett designproblem som kräver en viss uppsättning lösningar, synliggör outforskade rumsliga potentialer. Med utgångspunkt från många olika perspektiv och erfarenheter av funktionshinder och funktionsnedsättning öppnas möjligheter, eller dis/ordinary possibilities. 

DIS/ORDINARY POSSIBILITIES: In conversation with Jos Boys är ett halvdagsseminarium i samband med utställningen Chronos: hälsa, tillgång och närhet på Tensta konsthall som arrangeras i samarbete med Iaspis och kursen Reconstructions på Kungl. Konsthögskolan. Utställningen frågar vilka kroppsnormer som format det samhälle vi lever i. Vad kan vi lära oss av funktionsrättskampen som kräver tillgång till staden och den byggda miljön? Med hjälp av dessa frågor bjuder konstnären och utställningscuratorn Olivia Plender, arkitekten Marie-Louise Richards, grundare och ledare för den experimentella forskningskursen och plattformen Reconstructions vid Kungl. Konsthögskolan i samarbete med Cecilia Widenheim, chef för Tensta konsthall in arkitekter, konstnärer och andra utövare som vill förstå potentialen i att börja med olikheter, snarare än antaganden om att vi är lika, att ombilda rumsliga praktiker och den byggda miljön—för att träffa och samtala med arkitekten och aktivisten Jos Boys, medgrundare av banbrytande Matrix Feminist Design Co-operative, och även medgrundare av The DisOrdinary Architecture Project i London. Konstnärsduon Goldin+Senneby kommer att dela reflektioner över processen med verket ANTI-HANDIKAPP, samling av invalidiserande stenar Kungliga Dramatiska Teatern (1908-2023), som visas i utställningen, samt göra en kort presentation av sitt projekt i offentlig miljö i Göteborg. 

Jos Boys utforskar hur vardagliga sociala, rumsliga och materiella praktiker kommer att rama in vad som är "normalt" och "vanligt". Som icke-funktionsnedsatt person är Jos Boys särskilt intresserad av hur arkitekter och andra professionella inom byggd miljö kan agera kreativt och lyhört som designers och beslutsfattare utan att ignorera eller marginalisera funktionshindrade. Boys var med och grundade The DisOrdinary Architecture Project, som för handikappade konstnärer in i arkitektutbildning och praktik för att kritiskt och kreativt ompröva access och inkludering. Boys utbildade sig till arkitekt och var medgrundare av Matrix Feminist Design Co-operative kring 1980 och en av författarna till Making Space: Women and the Man-made Environment (Pluto 1984). Hon har publicerat flera böcker: Doing Disability Differently: An Alternative Handbook on Architecture, Dis/ability and Designing for Everyday Life (Routledge 2014), som växte fram ur en serie samarbeten mellan konstnärer och arkitekter med funktionshinder, genom en grupp som hon var med och grundade kallad Architecture-Inside Out. Hon var också redaktör för Disability, Space, Architecture: A Reader (Routledge 2017), och medredaktör tillsammans med Anthony Clarke och John Gardner för Neurodivergence and Architecture (Elsevier 2022). Jos Boys är för närvarande gästprofessor vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn, hedersdocent vid Knowledge Lab UCL i London och arbetar som oberoende forskare och konsult.

The DisOrdinary Architecture Project hävdar att vi genom att tänka annorlunda om funktionshinder (och förmåga) kan öppna upp designen av vår byggda miljö för nya former av kreativitet och kritik. Istället för att behandla funktionsnedsättning som bara ett "tekniskt" eller "rättsligt" problem för arkitektur och urban design visar vi hur funktionshinder som utgångspunkt—från de rika skillnader som biologisk mångfald och neurodivergens ger—är en kraftfull kreativ kraft för design. Vi vill utgå från diversitet för att utmana antaganden om "vad som är normalt" i utformningen av vår byggda omgivning. Projektet grundat av Zoe Partington och Jos Boys är en icke-vinstdrivande plattform som utgår från erfarenheter, expertis och kreativitet hos konstnärer med funktionshinder. The DisOrdinary Architecture Project arbetar genom samverkan och co-design för att föra samman konstnärer och specialister inom byggbranschen på lika villkor.

Goldin+Senneby är en Stockholmsbaserad konstnärsduo som arbetar tillsammans sedan 2004. Under åren har deras praktik fokuserat på att verka i samtida abstraktioner, från virtuella världar till offshore-jurisdiktioner och finansiella algoritmer. Erfarenheter av sjukdom, sårbarhet och omsorg har också format deras konstnärliga och personliga liv och verksamhet; och att leva med ett autoimmunt tillstånd har skapat deras gemensamma subjektivitet. För närvarande samarbetar de med den amerikanska författaren Katie Kitamura i en roman om ett autoimmunt träd.

Begränsat antal platser. 
Anmälan krävs.
Seminariet hålls på engelska.  

Varmt välkomna till Tensta konsthall fredagen den 26 april kl. 13.30—18.00, anmäl dig nedan.

Anmäl dig till samtalet genom länken här!
Installationsbild med ANTI-HANDIKAPP, Samling av handikappande stenar, Kungliga Dramatiska Teatern (1908-2023) i förgrunden / Installation shot with ANTI-HANDIKAPP Collection of Disabling Stones, Royal Dramatic Theatre (1908-2023) in the foreground, Goldin+Senneby, 2024. Foto: Jean-Baptiste Béranger