Get Adobe Flash player
En visuell framställning av föränderliga infrastrukturer som understödjer konstvärlden i allmänhet och Tensta konsthall i synnerhet. Skapad av Metahaven.
Today: lidl

Next →

nu

11.2–2.5
Frederick Kiesler: Visioner i arbete
Med tillägg av Céline Condorelli
och sex studentgrupper


Lördag 28.3, 14:00
Värd Masha Taavoniku introducerar
Frederick Kiesler: Visioner i arbete.
Med tillägg av Céline Condorelli
och sex studentgrupper


Söndag 29.3, 12:00–15:00
Veganbrunch


Onsdag 1.4, 19:00
Monika Szewczyk:
En utställning måste göra många olika saker
Vad gör en utställning?


7.4–10.4 2015
Konstkollo på påsklovet:
Fanzine-verkstad med Maryam Fanni


Torsdag 9.4, 15:00
Tensta museum: Vandringar
Arkeologisk vandring i Tensta med Barbro Århem


Tensta konsthalls textpris 2015
Vinnare utsedd


6.12 2014–2.5
Space
I'm Every Lesbian av Sofia Hultin


Januari 2015 –
Nyhetsbyrån


Skola för unga konstintresserade
Stockholmsskolan


Frederick Kiesler: Visioner i arbete med tillägg av Céline Condorelli och sex studentgrupper

11.2–2.5 2015 Frederick Kiesler: Visioner i arbete, med tillägg av Céline Condorelli och sex studentgrupper. I samarbete med Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation i Wien, visas den första utställningen i Sverige med Frederick Kieslers genuint transdisciplinära arbeten. Frederick Kiesler (1890–1965) var arkitekt, konstnär, scenograf, pedagog, teoretiker och – inte minst – banbrytande utställningsdesigner.mer →

Vad gör en utställning?

Vad gör en utställning? är en seminarieserie på Tensta konsthall våren 2015 som utforskar vad en utställning faktiskt gör, historiskt sett och idag.
 I takt med att curating etablerats 
som ett fält har flera olika former
för konstpresentation tagits i bruk. Utställningformen är en av dem – kanske den äldsta – och fortfarande viktigt som sådan. Men utställningens prioritet är idag omstridd; konstnärer och curatorer följer allt oftare konstverkens behov snarare än ett bestämt format, vilket får till följd att curating och utställningsmakande lösgörs från varandra.mer →

Visningar

Allmänna visningar hålls varje torsdag och lördag 14:00. Aktuella utställningar: Frederick Kiesler: Visioner i arbete. Med tillägg av Céline Condorelli och sex studentgrupper och Tensta museum: Fortsättning.mer →

Vandringar Tensta museum

Våren 2015 Tensta museum: Rapporter från nya Sverige handlar om historia och minne i Tensta, i förhållande till platsen och till människor som bor och verkar här. Efter Tensta museums höstavdelning (26.10 2013–13.1
2014) och våravdelning (18.1–18.5 2014) samt filialer under samma 
period på Stockholms Stadsmuseum och Stockholms Medeltidsmuseum, fortsätter nu ortens eget museum genom bl a vandringar.mer →

Tensta konsthalls textpris

För andra året i rad delar Tensta konsthall ut ett textpris till unga personer med koppling till Tensta. Priset syftar till att uppmuntra kreativt skrivande och bidra med nya berättelser från området. Temat i år är ”platsen där jag bor”. Juryn består av Augustpristagaren Lena Andersson, poeten Meron Mangasha, förläggaren Björn Linnell, journalisten Rouzbeh Djalaie, Tal Lewinsky från Tensta bibliotek och Emily Fahlén från Tensta konsthall.
mer →

Nyhetsbyrån

Nyhetsbyrån är en långsiktig satsning för unga som är intresserade av journalistik, där olika former av dokumentärt berättande undersöks och praktiseras. I januari 2015 startar Nyhetsbyrån upp en deltidskurs för unga i åldern 18-25 år i samarbete med JMK vid Stockholms universitet och GDI, Grafisk design & Illustration vid Konstfack. Den skuggar de moment som görs på högskolorna men testar också okonventionella verktyg och normkritiska metoder som sällan får plats inom nyhetsjournalistiken. Det kan t ex vara serieteckning, video-poddar eller forskningsartat arbete. Genom att låna metoder från konsten möjliggörs ett arbetssätt som går emot den sensationsartade medielogiken och istället arbetar för eftertanke och reflektion.mer →

I'm Every Lesbian

6.12 2014–2.5 2015 I’m Every Lesbian är en stadsvandring i jag-form som utifrån intervjuer med lesbiska som bor på en specifik plats presenterar delar av den platsens lesbiska historia. Utöver vandringarna ingår ett rikt material som presenteras på Tensta konsthalls curerade onlineplattform, space (www.tenstakonsthall.se/space).mer →

Tensta museum: Fortsättning

Tensta museum: Rapporter från nya Sverige handlar om historia och minne 
i Tensta, i förhållande till platsen och
till människor som bor och verkar
 här. Efter Tensta museums höstavdelning (26.10 2013–13.1
2014) och våravdelning (18.1–18.5 2014) samt filialer under samma 
period på Stockholms Stadsmuseum och Stockholms Medeltidsmuseum, fortsätter nu ortens eget museum. 
I konsthallen visas Lawrence Abu Hamdans (London) brochyr, Motstridiga fonem, med diagram över språkanalyser som gjorts på asylsökande. Så även Petra Bauer och Sofia Wibergs verk från boken Art and the F Word: Reflections on the Browning of 
Europe, affischer av konstnären Jakob Kolding och Spånga Fornminnes- och Hembygdsgilles kartor och fotografier från Tensta innan miljonprogrammet.

mer →

Te- och kaffesalong

Handla fina textilarbeten, handgjorda smycken och bakverk från medlemmar i Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta. Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta är en ideell förening för kvinnor i Tensta och Stockholm. De verkar bl a för att bryta kvinnors isolering och segregering och stärka kvinnors språkkunskap.

mer →

Frederick Kiesler: Visioner i arbete. Studentpresentation: Konstfack

Onsdag 1.4, 13:00 Studentpresentation: Om att arbeta med Kieslers visioner och arbeten. Studenter i Inredningsarkitektur & Möbeldesign har närmat sig Kieslers konstnärskap och manifest på flera 
sätt. För att lära sig mer om Kieslers arbete har de analyserat och diskuterat Correalism-manifestet och studerat de många konstnärer och strömningar som influerat Kiesler, däribland den ryska konstruktivismen, de Stijl och Rudolph Steiners antroposofiska arkitektur och manifest. Därefter har studenterna utforskat hans arbete kring inredning och möbler, och funderat över hur
hans radikala frågeställningar från 1920-talet kan gestaltas och utvecklas idag, genom nya metoder och innovativa designlösningar.mer →

Stockholmspriset 2014

Tensta konsthall vann Nöjesguidens Stockholmspris 2014 i kategorin "konst".mer →

Tarek Atoui de:tune Järva

Pågående Konstnären och musikern Tarek Atouis arbete tar avstamp i musikgenren tarab och annan klassisk arabisk musik. Det är en historia som är sparsamt dokumenterad men som Atoui, utbildad inom elektroakustisk musik och ljudkonst, fångat upp under
 de senaste åren. I Tensta bygger han under sex månader ett sorts levande
arkiv tillsammans med musiker och musikintresserade i lokalområdet. Det är en upplevelsebank vars ständiga förändring och förädling sker via 
möten, gemensamma lyssningsstunder, improvisationskonserter och samtal om musik. Allt utmynnar i olika spellistor som man kan ta del av i konsthallens café samt spelningar som ägt rum på Stockholm Music & Arts och Tensta Marknad. Deltagarnas skilda musiktraditioner blir ett uttryck för Järvafältets varierade musikaliska identitet. mer →

Art and the F Word: Reflections on the Browning of Europe


Med fokus på fascismens skrämmande utbredning i Europa pekar boken Art and the F W ord: Reflections on the Browning of Europe
 på olika bidrag på konstens kraft att föreställa sig framtider bortom dagens situation och det som kan uppfattas som oåterkalleligt. Bidragen från kulturkritikern Boris Buden, curatorerna Jelena Vesic och Barnabas Benczik och konstnärerna Lawrence Abu Hamdan
 och Petra Bauer skapar och formulerar motståndskraftiga och konstruktiva möjligheter för konstnärligt och socialt arbete. Politikens språk och filosofi undersöks, men också populistiska tendenser, sociala kontexter, media, vetenskap och estetik.

mer →

The Silent University: Språkcafé

Söndagar 13:00–16:00 Språkcaféet är öppet för dem som vill lära sig grunderna i svenska och arabiska språket men också träffa nya vänner och dela erfarenheter och tankar. Särskilt välkomna är deltagare som står utanför det svenska utbildningssystemet i väntan på asyl. Under träffarna övar man sig i grammatik, umgås, läser enkla böcker och gör konversationsövningar. Med Fahyma Alnablsi, receptionist Tensta konsthall. För anmälan och info kontakta fahyma@tenstakonsthall.se.mer →

Konstkollo

Under skolloven arrangerar Tensta konsthall dagkollon för barn och unga i åldrarna 10-19 år. 7.4–10.4 2015 På Påsklovets konstkollo undersöks hur det går att göra böcker, tidningar, tidskrifter, broschyrer, affischer, flyers och fanzine och vad det kan vara för något. Konstkollot leds av den grafiska formgivaren Maryam Fanni. Ålder 14–22 år.

mer →

Klister-rapport: Inga undantag

Inga undantag är namnet på en ny rapport författad av Mikael Löfgren, och framtagen av Klister, ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonsthallar i Sverige. I rapporten argumenterar Löfgren för att de krav på mätbarhet och omedelbara siffror som kännetecknar vår tids kulturdiskurs inte lämpar sig för att utvärdera det arbete som bedrivs på landets mindre konstinstitutioner.mer →

Läxläsning med Individuell människohjälp

Onsdagar 16:30-18:30 Individuell Människohjälp (IM) har sedan 1990-talet arrangerat läxhjälp på Tensta bibliotek och under hösten etableras verksamheten även på Tensta konsthall. Läxhjälpen drivs med frivillighet i fokus där volontärer ger ett kompletterande stöd i skolarbetet främst till barn och unga i stadsdelen. Syftet har sedan starten varit att främja utbildning på lika villkor, oavsett modersmål. Läxhjälpen riktar sig till ungdomar i närområdet 11-20 år och äger rum i konsthallens klassrum.mer →

The Silent University

The Silent University är initierat av konstnären Ahmet Ögüt och startade i Stockholm som en del av Tensta museum: Rapporter från nya Sverige hösten 2013. The Silent University är en alternativ kunskapsplattform som drivs av och för asylsökande, papperslösa och flyktingar som har en examen från hemlandet men som inte har möjlighet att utöva sitt yrkeskunnande i Sverige. Projektet syftar till att reaktivera den tystade kunskapen och peka på ett systematiskt misslyckande. www.thesilentuniversity.orgmer →

Stockholmsskolan

Vår och höst 2014 Stockholmsskolan, en skola för unga konstintresserade, hos Konstfrämjandet som under våren växelvis äger rum på Botkyrka konsthall, Konsthall C, Marabouparken och Tensta konsthall.mer →

Rädda barnen föräldraforum

En tisdag i månaden 17:30–19:30 Rädda barnen Föräldraforum gästar Tensta konsthall, det är en plats där föräldrar kan mötas, diskutera tillsammans, få nya erfarenheter & kunskaper. Träffarna är kostnadsfria med gratis fika. Varje träff fokuserar på olika teman såsom bostadssituation i Järva, lokalpolitik, föräldraskap och jämställdhet, inbjudna gäster erbjuder fördjupning inom de olika ämnena.mer →

Brunch

Ur menyn: biffar, piroger, tabbouleh, auberginebollar, rödbetssoppa, bulgursallad, röror, bröd, lemonad mm.

mer →

KLISTER

Från och med september 2012. Nätverket Klister är ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige. Klister vill belysa samtidskonstens och de mindre samtidskonstinstitutionernas funktion i samhället.

mer →


Syskonsthallarna

Pågående Nätverket för syskonsthallar i Stockholm. 
Syskonsthallarna är namnet på ett nätverk av mindre samtidskonsthallar i Stockholm: Botkyrka konsthall, Konsthall C, Marabouparken och Tensta konsthall. Konsthallarna träffas med jämna mellanrum för att utbyta idéer och organisera kulturpolitiskt angelägna event. Under 2012 arrangerade konsthallarna en serie utfrågningar för att belysa och diskutera rådande kulturpolitik och konstinstitutioners och konstnärers möjligheter till finansiering. Frågor om gentrifiering och ”de kreativa näringarna” fortsätter att vara högaktuella ämnen när syskonsthallarna träffas.mer →

Cluster

Pågående Cluster är ett nätverk bestående av åtta institutioner och organisationer som samtliga arbetar med samtidskonst och som verkar i bostadsområden i ytterkanten av europeiska städer, samt en i Israel. Var och en arbetar aktivt med förhållandet till det egna området och de specifika förutsättningar som följer med det.

mer →

Den nya modellen

2011– Lars Bang Larsen, Magnus Bärtås, Ane Hjorth Guttu, Dave Hullfish Bailey, Hito SteyerlDen nya modellen, som inleddes 2011 på Tensta konsthall, kommer under loppet av två år—med deltagare som Lars Bang Larsen, Magnus Bärtås, Ane Hjorth Guttu, Dave Hullfish Bailey och Hito Steyerl—att undersöka arvet från Modellen: En modell för ett kvalitativt samhälle i en rad projekt, seminarier, workshops och utställningar.

mer →

Modeprojektet

Pågående Mode förs in i ett större sammanhang med identitet och kvinnligt nätverkande.

mer →

Café

Pågående I Tensta konsthalls café serveras mat och fika med inspiration från hela världens kök. Här finns också wifi för caféets gäster, leksaker för barnen och svenska och internationella konsttidskrifter.

mer →

Gunilla Klingberg: Brand New View – Tensta

Pågående På de två främre fönstren i Tensta centrum finns Gunilla Klingbergs konstverk Brand New View – Tensta, som är ett nytt verk i en serie installationer bestående av utklippt folie på fönster. För Abstract Possible: The Stockholm Synergies har hon gjort en ny version av Brand New View, baserad på logotyper funna i Tensta centrum, t ex från livsmedelsbutiken Matvärlden och snabbmatsrestaurangen Tasty Fried Chicken.

mer →

Wade Guyton: Utan titel

Pågående Golvet i Tensta konsthalls stora utställningsrum är ett verk av konstnären Wade Guyton (New York). De konstnärliga produktionsmedlen, 
i synnerhet måleriets produktionsmedel, står i fokus för många av Guytons verk. Verket Utan titel (2010) återskapar golvet i hans förra ateljé.

mer →

Tommy Støckel: workshop med Ross Tensta gymnasium och KTH Tensta

Pågående I vinterträdgården på Ross Tensta gymnasium visas resultatet av den workshop som konstnären Tommy Støckel gjorde i december 2011 tillsammans med elever från Ross Tensta gymnasium och studenter på KTH Tensta i samarbete med Tensta konsthall. Workshopen genomfördes i samband med utställningen Abstract Possible: The Stockholm Synergies, där Tommy Støckel deltog med verket In My Mind This Goes on Forever (2012).

mer →

Hemsida

Pågående Tillsammans med Amsterdambaserade designduon Metahaven och programmerare Henrik van Leeuwen utvecklar Tensta konsthall både en ny hemsida och en kommunikationsstrategi som är specifik för konsthallen och dess program. Curator Laurel Ptak.

mer →

Artitektonisk utformining: Nikolaus Hirsch

Pågående Den nya rumsliga utformningen på Tensta konsthall har utvecklats av arkitekt Nickolaus Hirsch. Filippa Stålhane har utvecklat detaljer.

mer →

besök

Öppettider
Onsdag 12-20
Torsdag-fredag 12-18
Lördag-söndag 12-17

Gratis inträde. Frivillig entrédonation.

Visningar
Vi gör anpassade visningar för grundskola-gymnasium. För skolor är förbokade visningar på dagtid gratis. Visningen tar ca 50 minuter.

För större grupper såsom företag, konstföreningar och privata sällskap, erbjuder konsthallen visningar av pågående utställningar. Visningarna görs på svenska och engelska. Kostnad: 2000 kr + frivillig entrédonation. Längd: ca 50 minuter. Maxantal deltagare: 30 personer.

I samband med visningen erbjuder vårt kafé lättare måltider och fika till bra priser.

För bokning och mer information kontakta Emily Fahlén emily@tenstakonsthall.se eller 08-36 07 63.

Hitta hit
Ta tunnelbanans blåa linje mot Hjulsta (linje 10) och gå av vid stationen Tensta. Resan tar cirka tjugo minuter från Stockholms centralstation (T-Centralen). Vid tunnelbanestationen i Tensta, ta den bakre uppgången "Spånga kyrka / Tensta Centrum / Tenstastråket". När du har passerat spärrarna finns det två möjligheter att komma till Tensta konsthall: Använd hissen på höger sida ner till Taxingeplan (Tensta konsthall ligger ca 20 meter på höger sida), eller lämna tunnelbanestationen på vänster sida, ta första vänster igen (omedelbart framför den offentliga toaletten). Gå ner för trätrapporna. Tensta konsthall ligger direkt på höger sida.café

Caféet utgör entrén till Tensta konsthall. Här kan man fika och äta lättare måltider. Öppettiderna följer konsthallens schema. Tensta konsthall och caféet, med gratis internet, fungerar också som mötesplats för individer, arbetsplatser, föreningar och andra organisationer. Menyn varierar från dag till dag: här erbjuds rätter i form av matiga sallader, soppor och grillade smörgåsar. Espresso, en stor variation av téer och bakverk i form av baklava, morotskaka och kanelbullar serveras också.

Caféet drivs av XpandiaVision som är ett icke-vinstdrivande socialt företag. Överskottet går till att skapa nya jobb och karriärsutveckling för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Vid bokningar för större grupper och catering: 08-360763, asa.lindgren@xpandiavision.se

Öppettider café:
Måndag–Tisdag 11-16
Onsdag 11-20
Torsdag-fredag 11-18
Lördag-söndag 12-17


om

Kontakt
Tensta konsthall
Taxingegränd 10
Box 4001
163 04 SPÅNGA
SWEDEN

T: +46 8 36 07 63
F: +46 8 36 25 60
E: info@tenstakonsthall.se
W: www.tenstakonsthall.se

Stiftelsen Tensta konsthall Org Nr. 802409-6110.

Personal
Fahyma Alnablsi, värd
fahyma (at) tenstakonsthall.se

Maja Andreasson, assistent
maja (at) tenstakonsthall.se

Emily Fahlén, förmedlare
emily (at) tenstakonsthall.se

Ulrika Flink, assisterande curator
ulrika (at) tenstakonsthall.se

Asrin Haidari, kommunikation + press
asrin (at) tenstakonsthall.se
för högupplösta pressbilder gå in på mynewsdesk

Maria Lind, chef
maria (at) tenstakonsthall.se

Hedvig Wiezell, producent
hedvig (at) tenstakonsthall.se

Lars Hedelin
Evelina Hedin
Carl-Oskar Linné
Masha Taavoniku

Styrelsen för Stiftelsen Tensta konsthall
Calle Nathansson (ordf)
Christina Jerlin
Anna Kettner
Sven Lorentzi
Birgitta Rydell
Katarina Sjögren

Stöds av
Tensta konsthall stöds av Stockholms stad, Kulturrådet och Stockholms läns landsting.

Abstract Possible: The Stockholm Synergies har genomförts med stöd av Danish Arts Council, FastPartner, Foundation for Arts Initiative, Malmö konsthall, Mondrian Foundation, Office for Contemporary Art Norway, Österrikes Ambassad; Delar av Abstract Possible: The Stockholm Synergies har genomförts i samarbete med ABF, Centrum för modevetenskap, Stockholms universitet, Konsthall C, Kungliga konsthögskolan, Ross Tensta gymnasium, Sternberg Press, Tensta Bibliotek; Särskilt tack till Iaspis. En del av projektet ägde rum som ett konsultuppdrag på Bukowskis

Bidoun Library har genomförts i samarbete med Bagdad Café

Cluster har genomförts med stöd av European Cultural Foundation, Kulturrådet

Curatorial Summer Workshop har genomförts i samarbete med Kungl. Konsthögskolan, initierat av Maria Lind och Nina Möntmann

Den nya modellen har genomförts med stöd av European Cultural Foundation, Goethe Institut, Kulturkontakt Nord och Office for Contemporary Art Norway. Delar av Den nya modellen har genomförts i samarbete med KTHs Arkitekturskola. Inom ramen för COHAB, ett två-årigt projekt initierat av The Showroom, Casco - Office for Art, Design and Theory, Utrecht och Tensta Konsthall, Stockholm med stöd från Europeiska Unionens kulturprogram

Det här är alla ställen, av Ane Hjort Guttu, har fått stöd av Norsk Filminstitutt, Tensta konsthall, Stiftelsen Fritt Ord, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Akershus kunstsenter och Office for Contemporary Art Norway.

de:tune Järva - Tarek Atoui har genomförts med stöd från Musikverket och Elektronmusikstudion EMS

Göra som man vill: Marie-Louise Ekman i sällskap med Sister Corita Kent, Mladen Stilinovic och Martha Wilson har genomförts i samarbete med Henie Onstad Kunstsenter i Oslo. Seminarieserien Dröm och verklighet har genomförts i samarbete med Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola och ABF

Frederick Kiesler (1890–1965) I samarbete med Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation i Wien. Med stöd av Österrikes Ambassad i Stockholm.

Hinrich Sachs Kami, Khoka, Bert and Ernie (Världsarv) har genomförts med stöd av Schweiziska ambassaden i Stockholm, Pro Helvetia, Baselland, Basel-Stadt, Kungliga konsthögskolan; Delar av Hinrich Sachs Kami, Khoka, Bert och Ernie (Världsarv) har genomförts i samarbete med Askebyskolan Rinkeby, Livstycket

Katitzis resa genom Sverige har genomförts i samarbete med Angelica Ström. Seminarieserien har genomförts i samarbete med ABF, förlaget Natur och Kultur och biblioteken i Rinkeby och Tensta

Klippet har genomförts med stöd av Kulturbryggan

Konsthallsklubben har genomförts i samarbete med TioTretton Kulturhuset, Cinema Africa, Blå Huset

Konstkollo har genomförts i samarbete med Gerlesborgsskolan, Göteborgs konstskola, Konstfack, Lava Kulturhuset, Kungliga Konsthögskolan, Nyckelviksskolan, Unga Dramaten

Modeprojektet har genomförts i samarbete med Centrum för modevetenskap, Stockholms universitet

Publishing In Process Ownership In Question har genomförts med stöd av Iaspis, Konstfack och inom ramen för COHAB, ett två-årigt projekt initierat av The Showroom, Casco - Office for Art, Design and Theory, Utrecht och Tensta Konsthall, Stockholm med stöd från Europeiska Unionens kulturprogram

Samhället utan egenskaper har genomförts som en del av Den nya modellen som har genomförts med stöd av European Cultural Foundation, Goethe Institut, Kulturkontakt Nord, Office for Contemporary Art Norway och inom ramen för COHAB, ett två-årigt projekt initierat av The Showroom, Casco - Office for Art, Design and Theory, Utrecht och Tensta konsthall med stöd från Europeiska Unionens kulturprogram. Tack till Galleri Nicolai Wallner och Kulturkontakt Nord. Sharon Lockhart tackar neugerriemschneider, Berlin, Gladstone Gallery, New York och Bryssel samt Blum & Poe, Los Angeles. Learning Site tackar Konstnärsnämnden, Sverige och Konstnärsnämnden, Danmark.

T.451 av Dominique Gonzalez-Foerster och Ari Benjamin Meyers har genomförts i samarbete med Stockholm konst, som producerar projektet, och med stöd av Stockholms stadsbibliotek och Tensta bibliotek; Tack till Storstockholms brandförsvar, Kamratföreningen Röda Hanen, Kurdiska föreningen Spånga, Stockholms Stadsmuseum

Tensta museum: Rapporter från nya Sverige
stöds av Svenska Postkodlotteriet och är även en del av Beginning as Well as We Can: How Much Fascism Can We Take, ett samarbete mellan WHW, Zagreb, och Grazer Kunstverein, Graz. Med stöd från Europeiska Unionens kulturprogram och Europeiska kommissionen.

Vad gör en konstinstitution? har genomförts i samarbete med Konstfacks masterprogram Art in the Public Realm och Curatorlab, och delar har genomförts med stöd av Iaspis

Vad gör den sociala praktiken? har genomförts av Tensta konsthall, KTH i Tensta, KTH Arkitekturskolan och Stockholms Stadsbyggnadskontor. I samarbete med CuratorLab, Konstfack. Med stöd av FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia); IASPIS; Instituto Camões Stockholm; TAP airlines; Portugals ambassad i Stockholm

Vem ska finansiera samtidskonsten? har genomförts i samarbete med Botkyrka konsthall, Konsthall C, Marabouparken och Mossutställningar

Undoing Property? boksläpp på Tensta konsthall. Redaktörer: Marysia Lewandowska och Laurel Ptak, med stöd av Polska Institutet i Stockholm.


 Program

Tensta konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

 

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.


sök

Sök

press

För press kontakta:
Asrin Haidari, kommunikatör
asrin (at) tenstakonsthall.se
T: +46 8 36 07 63

För högupplösta bilder gå in på mynewsdesk

Prenumerera på vårt nyhetsbrevframtiden

Here We LTTR: 2002–2008

23.5–27.9 2015 Here We LTTR: 2002–2008. LTTR är namnet på en tidskrift, en konstnärsgrupp och en serie events med fötter och hjärta queerfeminism. På Tensta konsthall visas våren/sommaren 2015 en arkivutställning där de fem numren av LTTR presenteras och aktiveras. Bland de frågor som projektet väcker finns: Hur kan ett projekt som föddes i New York i början av 00-talet översättas i och till Stockholm 2014?mer →

tidigare

Frederick Kiesler: Visioner i arbete. Studentpresentation: KTH Arkitekturskolan

Onsdag 25.3, 12:00 2015 Studentpresentation: Om att arbeta med Kieslers visioner och arbeten, KTH Arkitekturskolan. 
Studio # 5 på KTH Arkitekturskolan har tagit sig an Frederick Kieslers arbete genom spekulativ design av en ny
teater i Stockholm, i Haga Slottsruin.mer →

de:tune Järva: Föreläsning Jan Liljeqvist

Måndag 23.3, 18:00 2015 Framtidens musik – ett nedslag i ljudkonstens och den elektroniska musikens utveckling under 1900-talet. Föreläsning och prova-på-workshop med Jan Liljekvist.mer →

Studentpresentation: Jacob Hurtig, CuratorLab

Torsdag 19.3, 15:00 2015 Frederick Kiesler: Visioner i arbete. Med tillägg av Céline Condorelli och sex studentgrupper. Studentpresentation: Jacob Hurtig (CuratorLab, Konstfack). Frederick Kiesler–biblioteket på Tensta konsthall presenterar ett brett utbud av titlar, med allt från konstnärsbiografier, manifest, vetenskapliga artiklar och filosofiska texter, till skrifter om och av Kiesler själv. Med det här urvalet öppnar biblioteket upp för korsläsningar och oväntade förbindelser mellan olika ämnen och människor, något som korresponderar väl med Kieslers egen tvärvetenskapliga praktik.mer →

Studentpresentation: KTH Tensta

Onsdag 18.3, 11:00–12:30 2015 Frederick Kiesler: Visioner i arbete. Med tillägg av Céline Condorelli och sex studentgrupper. Studentpresentation: KTH Tensta. Tjugotvå studenter deltar i årets förberedande kurs i arkitektur vid KTH 
i Tensta. Den fristående kursen som ger 15hp löper på halvfart två dagar i veckan. Kursens övergripande mål är att ge studenterna grundläggande kunskaper inom arkitektur och samhällsbyggnad. Den är avsedd att ge en uppsättning verktyg och begrepp som möjliggör en framtida utveckling inom ämnet och dess arbetsprocess.mer →

Gemensamma samtal – Ricardo Basbaum

Fredag 6.3, 12:00 2015 Presentation av resultatet av Gemensamma samtal – en workshop med konstnären Ricardo Basbaum. Gemensamma samtal är en serie kollektiva arbeten där människor samlas för att undersöka olika sätt att uttrycka tankar i konsert-form. Genom dialog, översättning, citat och skrivande kommer gruppen att komponera ett manus med många röster som sedan blir till ett performance. Workshopen blandar performance, språk, social skulptur, poesi och ljudkonst i en deltagande och utforskande miljö med fokus på Basbaum idéer om "bioconceptualism".mer →

Bokrelease Hästa gård: En bondgård på landet i staden

Lördag 28.2, 13:00 2014 Bokrelease Hästa gård: En bondgård på landet i staden av konstnären Erik Sjödin är en samling av arbeten som berör det speciella ekologiska och sociala sammanhang som bondgården Hästa gård på Järvafältet utgör. Boken fokuserar på hur konst- och forskningsaktiviteter kan vara relevanta i området, samt ge en inblick i de gågna fyra årens händelserika utveckling.mer →

Frederick Kiesler. Studentpresentation: Valentina Sansone CuratorLab, Konstfack

Tisdag 17.2, 15:00–16:30 2014 Studentpresentation: Skype-samtal med London-baserade konstnären Ian Kier och föreläsning “Kiesler’s Endless House revisited”
 av Florian Medicus om “oändligheten” i konst – och arkitekturhistoria. Curerat av Valentina Sansone CuratorLab, Konstfack.mer →

Författaren Mekonen Tekeste och berättelser om Eritrea

Torsdag 11.12, 17:00–19:00 Berättelser om Mekonen Tekestes författarskap och om Eritrea. Med utgångspunkt i den framlidne Mekonen Tekestes författarskap öppnar konsthallen upp för tre temaeftermiddagar med fokus på berättelser om Eritrea. Tekeste skrev under sin livstid tjugo små böcker på sitt hemlands språk tigrinja och illustrerade själv omslagen. Böckerna är berättelser om människors vardag, hur värdet av studier och utbildning kan spridas, om relationer i familjen, om fostran av barn och ungdomar och om flykt. Tekeste bodde och levde i Stockholm i mer än trettio år och var under flertalet år knuten till ABF som studiegruppsledare.mer →

Tenstatallrik

Mån–Fre 25.11–17.12, 11:00­–19:00 Tenstatallrik. Ett alternativ till det klassiska julbordet i Tensta konsthalls café. Med bl a rödbets- och granatäpplesallad, falafel, saffranspotatis, cigarrer med kummin och ost samt russin- och grönkålssallad. Glögg och efterrätt ingår. Beställ visning av aktuella utställningar i samband med Tenstatallriken.mer →

Program Frederick Kiesler: Visioner i arbete

Onsdag 11.2 2015 Programmet är en del av utställningen Frederick Kiesler: Visioner i arbete. Under vårvintern 2015 visar Tensta konsthall, i samarbete med Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation i Wien, den första utställningen i Sverige med Frederick Kieslers genuint transdisciplinära arbeten. Frederick Kiesler (1890–1965) var arkitekt, konstnär, scenograf, pedagog, teoretiker och – inte minst – banbrytande utställningsdesigner. Som en del av utställningen har sex studentgrupper involverats i Kieslers arbete under en längre period. Studenter från bl a CuratorLab på Konstfack är inbjudna för att tänka och arbeta kring Frederick Kieslers visioner.mer →

bag


Jag är en Tensta-katt
Marianne Al-Ghorabi
Vinnande (förstapristagare) bidrag i Tensta konsthalls textpris 2015. more →

Om platsen där jag bor är världen vem är jag då?
Arezo Arif
Vinnande (tredjepristagare) bidrag i Tensta konsthalls textpris 2015. more →

Platsen där jag bor/Vår historia
Evyn Redar
Vinnande (andrapristagare) bidrag i Tensta konsthalls textpris 2015. more →

Untitled
Lema Shansab
Hederspristagare av Tensta konsthalls textpris 2015.more →

Frederick Kiesler: Visions at Work. Annotated by Céline Condorelli and Six Student Groups
Tensta konsthall
11.2–2.5 2015 In collaboration with the Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation in Vienna, Tensta konsthall shows the first exhibition in Sweden of Frederick Kiesler's genuinely transdisciplinary work. Frederick Kiesler (1890–1965) was an architect, artist, scenographer, pedagogue, theorist and - not least - a groundbreaking exhibition designer.more →

Frederick Kiesler: Visioner i arbete. Med tillägg av Céline Condorelli och sex studentgrupper
Tensta konsthall
11.2–2.5 2015 Frederick Kiesler: Visioner i arbete, med tillägg av Céline Condorelli och sex studentgrupper. I samarbete med Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation i Wien, visas den första utställningen i Sverige med Frederick Kieslers genuint transdisciplinära arbeten. Frederick Kiesler (1890–1965) var arkitekt, konstnär, scenograf, pedagog, teoretiker och – inte minst – banbrytande utställningsdesigner.more →

Life as a Full-Scale Demonstration: Konsument i oändligheten:1971
Helena Mattsson
One particular aspect of the exhibition will be treated in this article, the use of "real full-scale architecture" as a curatorial practice, and how architecture, framed by the museum, becomes a tool for constructing a critical space based on corporeal experiences. The environments play with the reality and realism not only by their full scale but also by mirroring existing environments outside the museum. more →

A Canon of Exhibitions
Bruce Altshuler
Discussion of an exhibitionary canon is something new. And it is new because the serious study of exhibitions is something new, or at least relatively new. The two factors have driven recent research and publication on exhibitions: the changing landscape of art history, with its expanding interests in social and institutional histories, and, perhaps more importantly, the curatorial boom of the late 1980's and 1990s.
more →

A Short Organum for the Theatre
Bertold Brecht
The following sets out to define an aesthetic
drawn from a particular kind of theatrical performance
which has been worked out in practice
over the past few decades. In the theoretical statements,
excursions, technical indications occasionally
published in the form of notes to the writer’s
plays, aesthetics have only been touched on casually
and with comparative lack of interest. There
you saw a particular species of theatre extending or
contracting its social functions, perfecting or sifting
its artistic methods and establishing or maintaining
its aesthetics — if the question arose — by rejecting
or converting to its own use the dominant conventions
of morality or taste according to its tactical
needs.
more →

Monogamy
Tirdad Zolghadr
Monogamy is something you endure. It marks a sustained condition, rather than a rational decision or a natural impulse. In the best of cases, by highlighting the idea of commitment as an institution, monogamy denaturalizes commitment even as it consolidates it.more →

The Undercommons - Fugitive Plannings & Black Study
Stefano Harney & Fred Moten
In this series of essays Fred Moten and Stefano Harney draw on the theory and practice of the black radical tradition as it supports, inspires, and extends contemporary social and political thought and aesthetic critique.
more →

Research by Drawing
Dieter Bogner
Frederick Kiesler was one of the 20th century’s most radical exhibition designers. To this day, the concepts he developed over four decades in Vienna, Paris, and New York redefine the relationships between exhibition object, spatial design, and spectator. Most importantly, Kiesler proposed that in every period of art, artists relate to specific aspects of the complex process of perception. more →

Det här är alla ställen av Ane Hjort Guttu
Tensta konsthall
22.10 2014–11.1 2015 Det här är alla ställen av Ane Hjort Guttu, del av Den nya modellen. Filmen Det här är alla ställen består främst av en dialog mellan två kvinnor i Stockholmsförorten Tensta. Den arabiska våren utgör en bakgrund för dialogen och filmen kopplar ihop de tre senaste årens globala proteströrelser med protesterna i Husby, Tensta och på andra platser i Sverige i maj 2013. Det här är alla ställen är samtidigt en förföriskt vackert filmad studie av förhållandet mellan politiska och personliga kriser. Den Oslobaserade konstnären Ane Hjort Guttu arbetar poetiskt med grundläggande existentiella och politiska förhållanden, ofta i video- och installationsform. http://www.anehjortguttu.netmore →

This Place is Every Place by Ane Hjort Guttu
Tensta konsthall
New ModelThis Place is Every Place essentially consists of a dialogue between two women in the suburb of Tensta in Stockholm. The Arab spring is a backdrop for their conversation, and the film puts forward a connection between the global protest movements of the past three years and the riots in the Swedish suburbs. This Place is Every Place is a seductive, beautifully shot study of the relationship between political and personal crises, pointing to widespread lost faith in alternative social organization. The Oslo-based artist Ane Hjort Guttu works poetically with fundamental existential and political conditions, often in the form of video and installation. http://www.anehjortguttu.netmore →

School Section av Dave Hullfish Bailey
Tensta konsthall
22.10 2014–11.1 2015 School Section av Dave Hullfish Bailey, del av Den nya modellen. Med utgångspunkt i 1960-talets utopiska idéer hittar konstnären Dave Hullfish Bailey i installationen School Section verkliga och påhittade samband mellan hur mark används i USA och det offentliga skolsystemet där. Han söker sig ut i ett landskap fyllt med sociala, politiska och ekonomiska spänningar. Drop City i Colorado, USA, var en sorts hippiekollektiv som låg i närheten av en nedlagd kommunal skola. Skolan hade byggts trettio år tidigare, som en följd av depressionen. Här valde progressiva amerikaner att satsa på den offentliga utbildningen och lokalt möta den ekologiska och ekonomiska ödeläggelsen som kom i spåren av sandstormar i regionen. Genom att utgå från skolan, ”det institutionella spöket", som ett villkor för livet i Drop City, finner Hullfish Bailey historiska - möjliga eller omöjliga - samband emellan dem båda. more →

School Section by Dave Hullfish Bailey
Tensta konsthall
22.10 2014–11.1 2015 School Section by Dave Hullfish Bailey, as part of The New Model. Bailey's practice is rooted in close observation, cross-disciplinary analysis and the experimental mapping of specific places, often sites where geographical edges coincide with cultural and economic margins. Sculptural processes and forms—including models, improvised devices, working prototypes, provisional architectures and sited interventions—play multiple roles in his projects, not only as conceptual motors and concretely experienced objects, but as means for speculative realignments of social patterns.more →

Rapport: Inga undantag
Mikael Löfgren
Inga undantag är namnet på en ny rapport författad av Mikael Löfgren, och framtagen av Klister, ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonsthallar i Sverige. I rapporten argumenterar Löfgren för att de krav på mätbarhet och omedelbara siffror som kännetecknar vår tids kulturdiskurs inte lämpar sig för att utvärdera det arbete som bedrivs på landets mindre konstinstitutioner. Löfgren menar att det som framför allt kännetecknar konsthallarnas arbete är deras förmåga att etablera fungerande nätverk, både lokalt, regionalt, nationellt och globalt.more →

The Paths to the Common(s) Are Infinite
Tensta konsthall
11.6–28.9 2014 The Paths to the Common(s) Are Infinite utgår från de New York-baserade konstnärerna Ayreen Anastas och Rene Gabris frågeställningar och formuleringar kring begreppet the common(s) och utgörs av olika undersökningar, erfarenheter och materiella spår av möten. Med commons (allmänningar) har man historiskt sett avsett delat ägande och nyttjande av land och vatten, som t ex i medeltida England, men idag har begreppet vidgats avsevärt för att innefatta även kultursfären, programvara och allmännyttans grundskola, sjukvård och infrastruktur. Konstnärerna finner otaliga exempel på Commoning (att "göra det gemensamma") och en strävan efter the Common(s) i vår tid av  privatiseringar och ekonomiska nedskärningar.more →

The Paths to the Common(s) are Infinite
Tensta Konsthall
11.6-28.9 2014 The Paths to the Common(s) are Infinite is an attempt by the New York-based artists Ayreen Anastas and Rene Gabri to situate and share various inquiries, experiences, and material traces of encounters, which have brought them to questions of the common(s). The commons have historically referred to shared ownership and care of land and water, for example in Medieval England, but what is commonly held today is much wider encompassing the cultural sphere, software, and public goods such as public education, health care, and infrastructure. For the artists, the practices of commoning and struggles for common(s) in an ever more privatized and economized existence are everywhere today.more →

Miraklet i Tensta (Theoria)
Tensta konsthall
11.6–28.9 2014 Magnus Bärtås nya film Miraklet i Tensta (Theoria) är en egensinnig skildring av hur Jungfru Maria uppenbarade sig i Tensta sommaren 2012, baserad på vittnesmål från internet. Med hjälp av boende i Tensta har vittnesmålen gestaltats och filmats i samma rum på konsthallen där filmen kommer att visas. Del av Den nya modellen.more →

The Miracle in Tensta (Theoria)
Tensta Konsthall
11.6–28.9 2014 Magnus Bärtås' new film, The Miracle in Tensta (Theoria) is a wayward depiction of how the Virgin Mary appeared in Tensta in the summer of 2012, based on testimonies on the internet. With the help of Tensta residents, the testimonies have been visualized and shot in the same room in the gallery where the film will be shown. A part of The New Model.more →

META och regina: Två tidskrifter i systerskap
Tensta konsthall
11.6–28.9 2014 Arkivutställning. META och regina är två tidskrifter som grundades oberoende av varandra på 1990-talet av två kulturproducenter. Båda använde sitt förnamn som titel på tidningen och därmed hade de skapat sig varsitt verktyg för att nå ut till allmänheten med en institutionskritisk hållning till rådande normer i tidens konstvärld. De två tidningarna har olika karaktär och arbetar utifrån var sin strategi men utgår båda från ett feministisk perspektiv.??more →

META and regina: Two (Magazine) Sisters in Crime
Tensta Konsthall
11.6–28.9 2014 Archive exhibition. META and regina: Two (Magazine) Sisters in Crime. META and regina are both magazines founded independently in the 1990’s by two female cultural producers. Using their first names as titles of the magazines they made a public statement as a tool of institutional critique on normative concepts within the art system at the time. Although distinguished by their unusual characters and strategies, the two magazines - META and regina - share a common feminist position and subversive approach that make them 'sisters in crime'.more →

Tensta museum: Fortsättning
Tensta konsthall
11.6–28.9 Tensta museum: Rapporter från nya Sverige handlar om historia och minne i Tensta, i förhållande till platsen och till människor som bor och verkar här. Efter Tensta museums höstavdelning (26.10 2013–13.1 2014) och våravdelning (18.1–18.5 2014) samt filialer under samma period på Stockholms Stadsmuseum och Stockholms Medeltidsmuseum fortsätter nu ortens eget museum i form av Salong Tensta, ett klassrum för svenskalektioner, originalritningar av Tenstas planarkitekt Igor Dergalin, affischer av konstnären Jakob Kolding, konst- och litteraturvandringar och seminarier. På onlineplattformen Space presenterar Beiruts Arab Image Foundation Rifat Chadirji Collection med fotografier av senmodernistisk arkitektur och människor i det offentliga rummet i Irak under perioden ca 1950–75. Medborgare till medborgare, en mötesplats för nyanlända som behöver stöd och kunskap om samhället i Sverige, äger rum varje tisdag. Genom The Silent University arrangeras språkcafé.more →

Tensta Museum Continues
Tensta Konsthall
11.6–28.9 Tensta Museum: Reports from New Sweden is about history and memory in Tensta, both in relation to the place and to the people who live and work here. After Tensta Museum Fall Department (26.10 2013–13.1 2014) and Spring Department (18.1–18.5 2014) as well as branches in the same period at the Stockholm City Museum, and Museum of Medieval Stockholm, the suburbs own Museum is now continuing in the form of Salon Tensta, a classroom for Swedish lessons, original drawings of Tensta by architect Igor Dergalin, posters by artist Jakob Kolding, an Arts and Literature walk in Tensta and seminars. The online platform Space and Beirut’s Arab Image Foundation present Rifat Chadirji’s Collection of photographs with late modernist architecture and people in public space in Iraq from the period around 1950–75. Citizen to Citizen, a venue for newcomers who need support and knowledge of the community in Sweden takes place every Thuesday and a language café is organized through The Silent University.more →

Rifat Chadirji’s work: building modern Iraqi identity and hadara
Caecilia Pieri
Rifat Chadirji is considered to be one of the major 20th century Iraqi architects, not only through his realizations but also through the considerable bulk of his work in the fields of architectural practice, theory, teaching and photography. The text was first published in Modern Heritage Observer, Beirut (2013). more →

Doing the Dirty Work?: The Global Politics of Domestic Labour (2000)
Editor: Bridget Jane Anderson
Pages 1-27. There has been a tendency amongst feminists to see domestic work as the great leveller, a common burden imposed on all women equally by patriarchy. This unique study of migrant domestic workers in the North uncovers some uncomfortable facts about the race and class aspects of domestic oppression. Based on original research, it looks at the racialisation of paid domestic labour in the North - a phenomenon which challenges feminsim and political theory at a fundamental level.more →

At home: An Anthropology of Domestic Space (1999)
Editor: Irene Cieraadred
In a volume that brings together a wide range of disciplines - art history, sociology, architecture, cultural anthropology, and environmental psychology -, Irene Cieraad presents a collection of articles that focuses on the practices and symbolism of domestic space in Western society. These essays go beyond the discussion of conventional issues such as aesthetics and social standing. 'At home' takes an in-depth anthropological look at how different cultures use their homes as a visual model of the culture's social structure.more →

Våravdelningen Tensta museum: Rapporter från nya Sverige
Tensta konsthall
18.1 2014–18.5 2014 Tensta museum: Rapporter från nya Sverige handlar om historia och minne ?i Tensta, både i förhållande till platsen och till de människor som bor och ?verkar här. Ett fyrtiotal konstnärer, arkitekter, lokala föreningar, artister, sociologer, kulturgeografer, filosofer och andra berör det förflutna i konstverk, forskningsprojekt, seminarier, vandringar mm. Samtidigt rapporterar de också? om sakernas tillstånd i Tensta idag, om det som på många sätt kan beskrivas?som det nya Sverige. Ett Sverige som visserligen inte är helt nytt men som det är nödvändigt att acceptera som annorlunda än för några decennier sedan. Ett land där människor har vitt skilda bakgrunder och där ekonomiska och sociala skillnader ökar påtagligt – enligt en ny rapport?från OECD växer inkomstklyftorna i Sverige snabbast bland de trettiofyra medlemsländerna. Några av de inbjudna deltagarna kommer också att peka framåt och föreslå framtida scenarier.more →

Spring Department Tensta Museum: Reports from New Sweden
Tensta konsthall
18.1 2014–18.5 2014 Tensta Museum: Reports from New Sweden is about the history and memories of Tensta, both in relation to the place and to the people who live and work there. Some forty artists, architects, local associations, performers, sociologists, cultural geographers, philosophers, and others address the past in, for example, art works, research projects, seminars, and guided walks. At the same time they will be reporting on the condition of things in Tensta today, on what can be described as the “new Sweden.” This is a Sweden containing people of widely different backgrounds, where economic and social differences are palpably intensifying: according to a new OECD report, income gaps in Sweden are increasing the most rapidly of any of the 34 member states. In their contributions to Tensta Museum, some of the invited participants will also be looking forward and proposing future scenarios.more →

Vad gör konstförmedlingen?
Tensta konsthall
Vår 2014. En av de stora frågorna i samtidskonsten är hur konsten förmedlas, på vilket sätt publiken kan möta konsten och ta del ?av den. Förmedling innefattar alltså presentation och kommunikation om och utifrån konst i bred bemärkelse. Vad gör konstförmedlingen? är en seminarieserie på Tensta konsthall under våren 2014. I samarbete med Institutionen för bildpedagogik och Curatorlab, Konstfack.more →

What Does Art Mediation Do?
Tensta Konsthall
Spring 2014. One of the biggest issues in contemporary art is how art is mediated—in what way the audience can meet art and take part of it. How art goes public. Hence, mediation includes presentation and communication about and based on art in a wider sense. What Does Art Mediation Do? is a series of seminars at Tensta Konsthall during the spring of 2014. In collaboration with the Department of Visual Arts Education and Curatorlab, Konstfack.more →

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS
STEALTH.unlimited & Peter Lang
Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS identifierar föremål från slutet av 1960-talet till slutet av 1970-talet som har ett personligt eller familjärt samband med
människorna och samhället under denna tid, och som innefattar en särskild känsla av tillhörighet, en önskan att vara en del av det moderna svenska samhälle som tog form vid den tiden. Resultatet av detta kollektiva sökande är en samling artefakter, företeelser och föremål i hemmet, sammanflätade med rika personliga berättelser och upptäckter.

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS identifies objects from the late 1960’s to late 1970’s that have personal or familial relationship with the people and the communities who lived during this era, and that embody a specific sense of belonging, a desire of being part of the modern Swedish society taking shape at that time. The result of this collective search is an assembly of artefacts, customs and domestic tropes, intertwined with rich personal stories and discoveries.
more →

Swedish Grand Domestic Revolution Guide
Casco – Office for Art, Design Theory
The Grand Domestic Revolution (Hemmets stora revolution) (GDR) a?r ett pa?ga?ende “levande” forskningsprojekt startat av Casco – Office for Art, Design Theory i Utrecht. Projektet startade som ett la?genhets-residency i Utrecht som pa?gick fra?n oktober 2009 till oktober 2011, och fortsatte som utsta?llning pa? flera platser under 2011-2012. Projektet fortsa?tter nu genom Cascos program, den internationella turne?n GDR Goes On (GDR fortsa?tter), som hittills har rest fra?n The Showroom i London, Center for Contemporary Arts Derry i Derry, och till City of Women Festival i Ljubljana. Dessutom har olika samarbeten startat under projektets ga?ng.more →

English Grand Domestic Revolution Guide
Casco – Office for Art, Design Theory
The Grand Domestic Revolution (GDR) is an ongoing “living research” project initiated by Casco – Office for Art, Design and Theory, Utrecht, the Netherlands as a multi-faceted exploration of the domestic sphere to imagine new forms of living and working in common. It was set up through an apartment residency in Utrecht from October 2009 to October 2011, and manifest in a multi-venue exhibition from 2011 through 2012. Since then it continues on through the Casco’s program and the international tour GDR GOES ON, which has so far traveled to The Showroom, London, Center for Contemporary Arts Derry, Derry, and the City of Women Festival, Ljubljana, forming new alliances with different local communities along the way.more →

Tensta konsthalls historia
Jan Ekman
Tensta Konsthall blev efter o?ppningen 1998 snabbt omtalad fo?r sitt dja?rva, na?stan framfusiga konstprogram. Grundarnas mod la?g inte enbart i deras ho?gkvalitativa utsta?llningsprogram som utmanade institutioner med la?ngt sto?rre ekonomiska resurser. De var ocksa? modiga nog att placera utsta?llningsrummet la?ngt bortom de etablerade konststra?ken. Konsthallen a?r inrymd i en outnyttjad lagerlokal under ett anspra?kslo?st ko?pcentrum i Stockholmsfo?rorten Tensta, ett omra?de vars befolkning idag na?rmar sig 20.000 personer varav ca 90% har translokal bakgrund.more →

Cultural Heritage: The Context of an Obsession
Boris Buden
Boris Buden about the purpose of cultural heritage from a post-colonial perspective.more →

Josabet Sjöberg
Lawen Mohtadi
Josabeth Sjöberg var självlärd. Hon saknade formell utbildning. Men hon hade en tydlig konstnärlig tanke. De målningar som idag finns bevarade - 59 stycken, varav 57 finns på Stockholms stadsmuseum - kan delas in i fyra kategorier. Hennes 12 bostäder på Södermalm. Gatulivet på Södermalm, ofta sett från fönstret i hennes bostad. Institutioner som hus för äldre och sjuka. Kyrkorum. I bostadsbilderna sitter hon ofta med handarbete vid fönstret, vänd mot ljuset och gatan.
more →

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre
Emma Holmqvist
Utbyggnaden av bostadsomra?det Tensta 1967-71 ingick i det mest ambitio?sa bostadsbyggnadsprojekt som genomfo?rts i Sverige, det sa? kallade Miljonprogrammet. Pa? grund av den ra?dande bostadsbristen besta?mde staten att en miljon nya bosta?der skulle byggas under en tioa?rsperiod (Sax, 2000). En sa?dan stor volym har aldrig uppna?tts sedan dess i Sverige. more →

Tensta museum: Rapporter från nya Sverige
Tensta konsthall
Tensta museum: Rapporter från nya Sverige handlar om historia och minne i Tensta, både i förhållande till platsen och till de människor som bor och verkar där. Ett fyrtiotal konstnärer, arkitekter, lokala föreningar, artister, sociologer, kulturgeografer, filosofer och andra berör det förflutna i konstverk, forskningsprojekt, seminarier, vandringar mm. Samtidigt rapporterar de också om sakernas tillstånd i Tensta idag, om det som på många sätt kan beskrivas som det nya Sverige. Ett Sverige där människor har vitt skilda bakgrunder och där ekonomiska och sociala skillnader ökar påtagligt – enligt en ny rapport från OECD växer inkomstklyftorna i Sverige snabbast bland de 34 medlemsländerna. Några av de inbjudna deltagarna kommer också att peka framåt och föreslå framtida scenarier.

more →

Tensta Museum: Reports from New Sweden
Tensta konsthall
Tensta Museum: Reports from New Sweden is about the history and memories of Tensta, both in relation to the place and to the people who live and work there. Some forty artists, architects, local associations, performers, sociologists, cultural geographers, philosophers, and others address the past in, for example, art works, research projects, seminars, and guided walks. At the same time they will be reporting on the condition of things in Tensta today, on what can be described as the “new Sweden.” This is a Sweden containing people of widely different backgrounds, where economic and social differences are palpably intensifying: according to a new OECD report, income gaps in Sweden are increasing the most rapidly of any of the 34 member states. In their contributions to Tensta Museum, some of the invited participants will also be looking forward and proposing future scenarios.more →

Vart tog hon vägen? Stockholm Music & Arts 2-4 augusti 2013
Tensta konsthall
Samtidskonsten på Stockholm Music & Arts 2-4 augusti 2013 ??
På Skeppsholmen

Koreografi utan dansare, ett varumärke där en världskänd tennisspelare försvunnit ur bilden och en installation som liknar ett övergivet hem. Årets bildkonstprogram på Stockholm Music & Arts handlar om människans frånvaro, om det som ligger bortom henne. Dit räknas alla ting men även naturen i sig. Det innebär också storskaligt måleri där naturens egna krafter ger form åt bilderna och den ananasdoftande jättenäckrosen i en spektakulär performance blommar inför publikens ögon. Den blommar under två nätter, den första natten är kronbladen vita, och den andra rosa. En filmfestival tillägnad den legendariske naturtevemakaren Jan Lindblad ingår också i bildkonstprogrammet.

??För andra året i rad curerar Tensta konsthall bildkonstprogrammet på Stockholm Music & Arts. De flesta typer av musikframträdanden bygger på att människor finns på plats. Artisterna och musikerna - deras närvaro - är det viktigaste på varje spelning där publikens kroppar också ingår i den fysiska ekvationen. Levande musik är i den bemärkelsen extremt människofixerad. Inom konsten och filosofin har man under de senaste åren intresserat sig alltmer för metoder och teorier där det inte är människorna som står i centrum utan objekten och deras omständigheter. Människan ses inte längre som den viktigaste existensen. Istället blir saker, dit allt från verktyg och radiovågor till EU och önskningar räknas, det centrala. De här tankeströmningarna går växelvis under namnet spekulativ realism och objektsrelaterad filosofi. Mot den bakgrunden frågar vi: Vart tog hon vägen?
more →

Where Did She Go? Stockholm Music & Arts 2-4 August 2013
Tensta konsthall
The contemporary art at Stockholm Music & Arts 2-4 August 2013 At Skeppsholmen

Choreography without dancers, a trademark where a world renowned tennis player disappeared out of the picture, and an installation that resembles an abandoned home. This year's visual arts program at the Stockholm Music & Arts is about human absence, about what is beyond her. This includes all things but even nature itself. It also results in large-scale paintings where nature's forces give shape to the images, and a spectacular performance, staging the pineapple-scented Giant Water Lily in full bloom in front of the audience's eyes. It blooms for two nights; the first night is the petals white, and the other pink. A film festival dedicated to the legendary naturtevemakaren Jan Lindblad is also part of the visual arts program.   

For the second year in a row, Tensta konsthall curates the visual arts program at the Stockholm Music & Arts. Most types of musical performances are based on the precence of humans. The artists and musicians – their presence – is the key to every concert, and the audience's bodies also take part in the physical equation. Live music is in this sense extremely fixed on the human subject. Art and philosophy have in recent years become more focused on methods and theories in which people are less important than objects and their circumstances. Man is no longer seen as the most important existence. Instead, things, including everything from tools and radio waves to the EU, become central. These current streams of thought are alternately called speculative realism and object-related philosophy. Against this background, we ask: Where did she go?? 
more →

Iman Issa 13.6—29.9 2013
Tensta konsthall
Iman Issas (Kairo/New York) installationer talar till minnena och?vår förmåga att göra associationer. I Trettiotre berättelser om rimliga karaktärer på bekanta platser möter vi glimtar från en utflykt till en djurpark, en iakttagelse på ett universitet, ett fragment av en familjs semestertraditioner – relationer och vardagliga händelser beskrivna med några få adjektiv, namn och andra detaljer. I Vanliga inslag är det meningar ur arabiska intellektuellas självbiografier, bl a Nawal El Saadawis och Edward Saids, som kopplar ihop det personliga med det allmängiltiga. I verket Revolutionären är det istället runt det ordets många betydelser som berättelesen vävs.
more →

Iman Issa 13.6—29.9 2013
Tensta Konsthall
Iman Issa’s (Cairo/New York) installations speak to our memories and our ability to make associations. In Thirty-three Stories about Reasonable Characters in Familiar Places we get glimpses from a trip to the zoo, an observation from a campus, a fragment of a family’s vacation traditions – relationships and everyday events described with barely any adjective, names or other details. In Common Elements it is familiar text from several intellectuals’ autobiographies, like Nawal El Saadawi and Edward Said among others, that connects the personal with shared, lived experience. The audio piece The Revolutionary weaves a story around the multiple meanings of the word ”revolutionary”.
more →

Bernd Krauss, Vi fortsätter BBDG 13.6—29.9 2013
Tensta konsthall
En teatralisk och hemsnickrad tennis-boutique som bygger på boken Sanningen - Mina år med Björn Borg av Lars Skarke (1993) är inledningen till Bernd Krauss projekt Vi fortsätter BBDG. Här finns gott om begagnade Björn Borg-kläder men inga underkäder - bara de plagg som inte längre är i produktion får ingå. Installationen väcker till liv historien om hur den kända tennisspelarens namn under titeln Björn Borg Design Group blev till ett välkänt varumärke.
more →

Bernd Krauss, We Are Continuing BBDG 13.6—29.9 2013
Tensta Konsthall
A flamboyant and homemade tennis boutique, based on the book The Truth - My Years With Björn Borg by Lars Skarke (1993), functions as an introduction to Bernd Krauss’ project We Are Continuing BBDG. In the installation there are a range of used Björn Borg clothes, but no underwear—only the clothes that are no longer in production may be included in the show. The installation brings to life the story of how the famous tennis player’s name, under the title of Björn Borg Design Group, became a well-known brand. more →

Reverberation: A film portrait of Megafonen by Behzad Khosravi Noori and René León Rosales
Tensta Konsthall 13.6–29.9 2013
In the 30 minute long documentary Reverberation (2012), the artist Behzad Khosravi Noori (Teheran/Stockholm) and the ethnologist René León Rosales (Stockholm) follow some of the members of Megafonen on a trip to Gothenburg. Megafonen is an organization that works for social justice and the rehabilitation of the Swedish suburbs. During the trip many questions are asked regarding the processes of segregation and integration in Sweden today. more →

Genklang: ett filmporträtt av Megafonen av Behzad Khosravi Noori och Rene León Rosales
Tensta Konsthall 13.6–29.9 2013
I den trettio minuter långa dokumentären Genklang (2012) följer konstnären Behzad Khosravi Noori (Teheran/Stockholm) och etnologen Rene León Rosales (Stockholm) några av Megafonens medlemmar på en resa till Göteborg. Megafonen a?r en organisation som arbetar för social rättvisa och upprustning av Sveriges förorter. Under resan till Göteborg ställs många frågor om processer för segregation och integration i dagens Sverige. more →

Zak Kyes Working With...
Tensta Konsthall 13.6–29.9 2013
Zak Kyes Working With..., brings together a range of works by graphic designer Zak Kyes, as well as works by several of his collaborators—including architects, artists, writers, curators, editors, and other graphic designers—commissioned specifically for the exhibition. The new works all have a special - structural - role in the making of the exhibition, such as the exhibition display, object captions, exhibition poster, audio guide, workshop, lecture, archive, and publication. This way Kyes and his collaborators explore how graphic design today is a practice that both mediates and is mediated by its allied disciplines.more →

Zak Kyes Working With...
Tensta konsthall 13.6–29.9 2013
Zak Kyes Working With... fo?r samman en rad av den grafiska formgivaren Zak Kyes’ egna verk med arbeten av personer som han samarbetat med. Det handlar om arkitekter, konstna?rer, fo?rfatttare, curatorer, fo?rla?ggare och andra grafiska formgivare som har gjort nya verk specifikt fo?r utsta?llningen. De nya verken har alla haft en sa?rskild – strukturell
- funktion i arbetet info?r utsta?llningen: tex utsta?llningsarkitekturen, verkstexter, utsta?llningsaffisch, audioguide, workshop, fo?rela?sningar, arkiv och katalog. Pa? sa? vis underso?ker Kyes och hans samarbetspartners dagens grafiska formgivning som en praktik som ba?de fo?rmedlar och fo?rmedlas av besla?ktade discipliner.
more →

Undoing Property?
Edited by Marysia Lewandowska, Laurel Ptak
With contributions by Agency, David Berry, Nils Bohlin, Sean Dockray, Rasmus Fleischer, Antonia Hirsch, David Horvitz, Mattin, Open Music Archive, Matteo Pasquinelli, Claire Pentecost, Florian Schneider, Matthew Stadler, Marilyn Strathern, Kuba Szreder and Marina Vishmidt. Preface by Binna Choi, Maria Lind, Emily Pethick. Design by Konst & Teknik.

Undoing Property? examines complex relationships inside art, culture, political economy, immaterial production, and the public realm today. In its pages artists and theorists address aspects of computing, curating, economy, ecology, gentrification, music, publishing, piracy, and much more.

Property shapes all social relations. Its invisible lines force separations and create power relations felt through the unequal distribution of what is otherwise collectively produced value. Over the last few years the precise question of what should be privately owned and public­ly shared in society has animated intense political struggles and social movements around the world. In this shadow the publication’s critical texts, interviews and artistic interventions offer models of practice and interrogate diverse sites, from the body, to the courtroom, to the server, to the museum. The book asks why propertization itself has changed so fundamentally over the last few decades and what might be done to challenge it. The "undoing" of Undoing Property? begins with the recognition that something else is possible.

Published by Sternberg Press and Tensta konsthall, June 2013.
more →

Vad hände med strejkkonsten? Ett konstprojekt av Ingela Johansson (2010-)
Tensta konsthall
14.3–26.5 2013 Utgångspunkten för konstnären Ingela Johanssons projekt är den vilda strejk som utbröt i december 1969 i malmfälten i Norrbotten. strejken spred sig från Kiruna till Svappavaara och Malmberget och efter några dagar hade ca 5000 gruvarbetare lagt ner arbetet. Genom FNL-grupperna, och andra politiska grupperingar kom många kulturarbetare att solidarisera sig med gruvarbetarna, och engagera sig i deras situation. Projektet rymmer olika undersökningar av strejken och de materialiseras på skilda sätt. En del består av visandet av Gruvarbetarnas strejkkonstsamling, en konstsamling som kom till under strejken som stöd till strejkkassan, till vilken cirka åttio konstnärer skänkte verk.more →

What happened with the art of the strike? An art project by Ingela Johansson
Tensta Konsthall
14.3-26.5 2013 The point of departure for this project is the wild strike which broke out in December, 1969 in the iron ore fields in Norrbotten, Sweden. The strike spread and after a few days involved some 5000 miners. Through local political groups, many people working in culture expressed solidarity with the miners and engaged themselves in the situation. Johansson’s project encompasses an exhibition of art that was collected during the strike in support of the strike fund, archival material, a series of photographs and dramatizations based on strike documents.more →

Göra som man vill: Marie-Louise Ekman i sällskap med Sister Corita Kent, Mladen Stilinovic och Martha Wilson
Tensta konsthall
18.10 2012–13.1 2013 Göra som man vill fokuserar på Marie-Louise Ekmans verk från sent 1960-tal till sent 1980-tal och inkluderar på samma gång arbeten från samma period av Sister Corita av Kent, Mladen Stilinovic och Martha Wilson. För första gången i Sverige presenteras nu Ekmans tidiga verk tillsammans med samtida utomsvenska konstnärer vars intressen och arbetssätt är besläktade med hennes.more →

Doing what you want: Marie-Louise Ekman accompanied by Sister Corita Kent, Mladen Stilinovic and Martha Wilson
Tensta Konsthall
18.10 2012 –13.1 2013 Doing what you want focuses on Marie-Louise Ekman’s work from the late-1960s to the late-1980s and also includes work from the same period by Sister Corita of Kent, Mladen Stilinovic and Martha Wilson. For the first time in Sweden, Tensta konsthall will present Ekman’s early work together with contemporary non-Swedish artists with kindred interests and spirits.more →

Katitzis resa genom Sverige
Tensta konsthall
25.10 2012–27.1 2013 Utställningen handlar om Katarina Taikons självbiografiska romanfigur Katitzi som är huvudpersonen i tretton böcker och åtta seriealbum publicerade 1969-1982. Den lyfter fram och diskuterar en unik flickkaraktär, vars romska bakgrund är central i berättelsen, från barn- och ungdomslitteraturens värld. Utställningen består av originalutgåvor av böcker, serietidningar och album samt illustrationer, artiklar, recensioner, TV-inspelningar, fotografi och annat arkivmaterial.more →

Katitzi: A Literary Character Rooted in Reality
Tensta konsthall
9.10–5.12 2013 The exhibition Katitzi - A Literary Character Rooted in Reality, was first shown at Tensta konsthall in 2012 and will now be on view at Gallery8, the contemporary art space of the European Roma Cultural Foundation in Budapest.??The exhibition deals with Katarina Taikon’s (1932-1995) autobiographical figure Katitzi, who is the main character of thirteen books and eight comics published from 1969 to 1982. The exhibition consists of original editions of books, comic books and albums, as well as illustrations by Björn Hedlund, articles, reviews, TV recordings, photography, and other archival materials.more →

Art Work: A National Conversation About Art, Labor and Economics
Edited by Temporary Services
"Art Work is a newspaper that consists of writings and images from artists, activists, writers, critics, and others on the topic of working within depressed economies and how that impacts artistic process, compensation and artistic property. We can see how the collapse of the economy is affecting everyone. Something must be done. Let's talk. No, it can't wait. Things are bad. We have to work things out. We can only do it together. What do we know? What have others tried? What is possible? How do we talk about it? What are the wildest possibilities? What are the pragmatic steps? What can you do? What can we do?" Published by Half Letter Press, November 2009. FREE. Take a copy. Make an exhibition. Host a discussion in your town. www.artandwork.us.more →

Art and Contemporary Critical Practice: Reinventing Institutional Critique
Edited by Gerald Raunig & Gene Ray
"Institutional critique' is best known through the critical practice that developed in the late 1960s and early 1970s by artists who presented radical challenges to the museum and gallery system. Since then it has been pushed in new directions by new generations of artists registering and responding to the global transformations of contemporary life. Interrogating the shifting relations between 'institutions' and 'critique' these essays reflect on the mutual enrichments between critical art practices and social movements and elaborate the conditions for politicized critical practice in the twenty-first century." Published by MayFlyBooks, 2009. Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported.more →

Speak, Memory: on archives and other strategies of (re)activation of cultural memory
Edited by Laura Carderera
Exploring ways of recovering a vanishing history of the Middle East's neglected 20th-century cultural and artistic movements, this book is a synthesis and a further exploration into questions raised during the "Speak, Memory" symposium that took place at the Townhouse Gallery in Cairo on October 28-30, 2010. www.speakmemory.org. With contributions by Kaelen Wilson-Goldie, Hussein Omar, Rasha Salti and Kristine Khouri, Miguel A. López , Claire Hsu, the Editors of Bidoun, Adam Broomberg and Oliver Chanarin, Jesús Carrillo and Mai Elwakil.more →

Autonomy Project Newspaper #2 Frameworks
Autonomy Project
"We are living in remarkable times. Our globalised neo-liberal economy has nearly bankrupted itself and we are all now footing the bill. Europe is refragmenting. America's power is waning. Asia's power is waxing and the 'War on Terror' has turned into a pandemic of ideological attrition. It seems highly unlikely that anybody looking back at this moment from some time in the future will even begin to remember the art. That is, of course, unless we do something about it." With contributions by: John Byrne, Charles Esche, Emilio Moreno, Paul Sullivan, Sarah Pierce, Brian Holmes, Steven Ten Thije, Marijke Goeting, Jennifer Smailes, Joanne McClellan, Joana Ozorio de Almeida Meroz, Clare Butcher, Kerstin Niemann, Sean Harvey, Hannah Pierce. Published by Autonomy Project and Onomatopee, 2011. Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Dutch License. www.theautonomyproject.ning.com.more →

Conceptualismo y Economía
Sofía Hernández Chong Cuy, Lee Lozano, Seth Price, Mario García Torres & Aaron Schuster, Joe Scanlan
"El título es puntual: Conceptualismo y Economía. La publicación reúne proyectos artísticos--en forma de ensayo, propuesta, guión y manifiesto--que tratan sobre la relación del arte conceptual y la economía. Esta pequeña publicación intenta introducir un puñado de obras que hacen una reflexión crítica y creativa de estos temas." Published by Murmur, 2009.more →

A Wikipedia Reader: Critical Point of View
Edited by Geert Lovink & Nathaniel Tkacz
"What values are embedded in Wikipedia's software? On what basis are Wikipedia's claims to neutrality made? How can Wikipedia give voice to those outside the Western tradition of Enlightenment, or even its own administrative hierarchies? Critical Point of View collects original insights on the next generation of wiki-related research, from radical artistic interventions and the significant role of bots to hidden trajectories of encyclopedic knowledge and the politics of agency and exclusion. " Published by Institute of Network Cultures, 2011. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.more →

Autonomy Project Newspaper #1 Positioning
Autonomy Project
"Autonomy is a quality. Autonomy is an approach. Autonomy is a structure. Autonomy is a tool. Autonomy is a method. Autonomy is innate. Autonomy is taken. Autonomy is a 'line of flight'. Autonomy is a destination. Autonomy is a group. Autonomy is an individual. Autonomy is subtle. Autonomy is radical. Autonomy is knowledge. Autonomy is action...Autonomy is a word. A word with as many synonyms as it has antonyms. And it is this vast tagging cloud of possibilities which the Autonomy Project aims to map, investigate, work out and push through." With contributions by: Jeroen Boomgaard, Clare Butcher, John Byrne, Juan Cruz, Thomas Lange, Freek Lomme, Sven Lutticken, Becky Shaw, Steven Ten Thije. Published by Autonomy Project and Onomatopee, 2010. Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Dutch License. www.theautonomyproject.ning.com.more →

The Artist's Reserved Rights Transfer And Sale Agreement
Seth Siegelaub
"In 1971 drafted with Bob Projansky, a New York lawyer, after extensive discussions and correspondence with over 500 artists, dealers, collectors, museum people, critics and others involved in the day-to-day workings of the international art world. Designed to remedy some generally acknowledged inequities in the art world, particularly artists' lack of control over the use of their work and participation in its economics after they no longer own it. The Agreement form has been written with special awareness of the current ordinary practices and economic realities of the art world particularly its private, cash and informal nature, with careful regard for the interests and motives of all concerned." Published by Primary Information. www.primaryinformation.org/index.php?/projects/siegelaubartists-rights/.more →

Noise & Capitalism
Edited by Mattin & Anthony Iles
"A tool for understanding the situation we are living through, the way our practices and our subjectivities are determined by capitalism. It explores contemporary alienation in order to discover whether the practices of improvisation and noise contain or can produce emancipatory moments and how these practices point towards social relations which can extend these moments." Contributors: Ray Brassier, Emma Hedditch, Matthew Hyland, Anthony Iles, Sara Kaaman, Mattin, Nina Power, Edwin Prévost, Bruce Russell, Matthieu Saladin, Howard Slater, Csaba Toth, Ben Watson. Published by Arteleku Audiolab (Kritika saila), Donostia-S.Sebastiá, Spain. September 2009. Writers included in this book have different opinions regarding intellectual property. Consult each text to understand the authors' positions. www.arteleku.net/noise_capitalism.more →

Imagine There Is No Copyright And No Cultural Conglomorates Too
Joost Smiers & Marieke van Schijndel
"If we recognize that copyright is unfeasible, and unjustifiable, what should our response be? Copyright provides an investment protection to blockbusters, best sellers and stars. It distorts cultural markets and pushes a wide variety of cultural expressions out of sight. At the same time, cultural conglomerates controlling copyright dominate cultural markets by owning the means of production, distribution, marketing and reception of cultural expressions. From the perspective of democracy and fair competition this type of market control is not to be tolerated. Thus, let us imagine what abolishing copyright would accomplish, while we do not hesitate cutting cultural conglomerates into many pieces. The result is a level playing field in which many, and many more artists can make a decent living. And even more important effect would be the restoration of our public domain of creativity and knowledge." Theory on Demand #4, published by Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2009. Creative Commons Attribution Noncommercial No Derivative Works 3.0 Netherlands License.more →

(Extended) Footnotes On Education
Florian Schneider

"Rather than simply lament the decline of public institutions, the ongoing privatization of knowledge, and the resulting precariousness of access to education, we should challenge ourselves to learn how to respond to the current situation without drowning in it. The discovery of possible points of resistance to these oncoming waves of privatization, appropriation, and commodification has become urgent. The system of public education is threatened by a crisis with multiple sources, a crisis that exceeds the limits of our imagination and is essentially beyond measure since what is put into question is the very idea of measurement and commensurability as such. It is a crisis of property, which has become increasingly "imaginary" in the sense that one can no longer be sure of whether or not it is real." From E-flux Journal #14, March 2010. www.e-flux.com/journals/?user=8398.

more →

Contemporary Art and its Commercial Markets—Preface
Maria Lind
"An attempt to map and analyze one aspect of recent changes in the production and distribution of contemporary art, namely the state of the commercial art market; to put things on the table which have been sensed and guessed at for a while but for "fear of touching" have not been compiled and openly debated. As commerce and recent art are becoming an increasingly intimate and powerful pair, and as the criteria of economic efficiency invade art production as well as curating, it is necessary to scrutinize the mechanisms at play and what they generate. Because there is no denying that the entire world of art is influenced by these mechanisms, regardless of your proximity to or distance from the drama." From Contemporary Art and its Commercial Markets, a report published by Tensta konsthall and Sternberg Press.more →

Shadowboxing #1 What Is an Apparatus?
Marysia Lewandowska & Giorgio Agamben
Artist Marysia Lewandowska's annotations reflect her reading of the text "What Is an Apparatus" by Giorgio Agamben, in response to an invitation from the 2010 graduating students of the MA Curating Contemporary Art course at the Royal College of Art. Published by the Royal College of Art, London 2011. Licensed under Creative Commons Attribution. www.shadowboxing.rca.ac.uk.

 
more →

Bidoun Library—English Handout
Tensta konsthall
To accompany the exhibition Bidoun Library, a mobile library consisting of books, magazines and other printed matter from and about the Middle East.more →

Microhistorias Y Macromundos #3
Edited by Maria Lind
"Abstraction is an important visual strategy first used by the classical avant garde but it is also an aesthetic category. At the same time, abstraction can be described as the quintessential twentieth-century intellectual technique." Selected texts from a reader dealing with abstraction published in conjunction with the exhibition Abstract Possible: The Tamayo Take. Contributors: Maria Lind, Meyer Schapiro, Ina Blom, Sven Lütticken, Liam Gillick, Matias Faldbakken, Emily Roysdon, Irit Rogoff, Nina Möntmann, Anthony Davies, Stephan Dillemuth & Jakob Jakobsen, Gerald Raunig. Published by Museo Tamayo, 2011.more →

Bidoun Library—Swedish Handout
Tensta konsthall
To accompany the exhibition Bidoun Library, a mobile library consisting of books, magazines and other printed matter from and about the Middle East.more →

Ecstatic Resistance
Emily Roysdon
"Ecstatic Resistance is a project, practice, partial philosophy and set of strategies. It develops the positionality of the impossible alongside a call to re-articulate the imaginary. Ecstatic Resistance is about the limits of representation and legibility--the limits of the intelligible, and strategies that undermine hegemonic oppositions. It wants to talk about pleasure in the domain of resistance--sexualizing modern structures in order to centralize instability and plasticity in life, living, and the self. It is about waiting, and the temporality of change. Ecstatic Resistance wants to think about all that is unthinkable and unspeakable in the Eurocentric, phallocentric world order." Published by Grand Arts, 2009. www.emilyroysdon.com.more →

Abstract Possible: The Stockholm Synergies—English Handout
Tensta konsthall
To accompany the exhibition Abstract Possible: The Stockholm Synergies featuring work by Doug Ashford, Claire Barclay, José León Cerrillo, Yto Barrada, Matias Faldbakken, Priscila Fernandes, Zachary Formwalt, Liam Gillick/Anton Vidokle, Goldin+Senneby, Wade Guyton, Iman Issa, Gunilla Klingberg, Dorit Margreiter, Åsa Norberg/Jennie Sundén, Mai-Thu Perret, Falke Pisano, Walid Raad, Emily Roysdon, Tommy Støckel, Mika Tajima, Haegue Yang.more →

Abstract Possible: The Stockholm Synergies—Swedish Handout
Tensta konsthall
To accompany the exhibition Abstract Possible: The Stockholm Synergies featuring work by Doug Ashford, Claire Barclay, José León Cerrillo, Yto Barrada, Matias Faldbakken, Priscila Fernandes, Zachary Formwalt, Liam Gillick/Anton Vidokle, Goldin+Senneby, Wade Guyton, Iman Issa, Gunilla Klingberg, Dorit Margreiter, Åsa Norberg/Jennie Sundén, Mai-Thu Perret, Falke Pisano, Walid Raad, Emily Roysdon, Tommy Støckel, Mika Tajima, Haegue Yang.more →

European Cultural Policies 2015: A Report with Scenarios on the Future of Public Funding for Contemporary Art in Europe
Edited by Maria Lind & Raimund Minichbauer
"It is 2015. Art is almost completely instrumentalised--regardless of whether its financing is private or public. Art services either national or European interests, where it is especially useful in the construction or reinforcement of specific identities. At the same time, art is a desirable commercial product. It is ideal for collecting and it contributes to regional development whilst providing society with new creative employment opportunities. Visiting art museums and centres is a popular, easily digested leisure activity. In 2015 art is also used to stave off undesirable fascistic and nationalistic tendencies in society." Published by IASPIS and EIPCP, 2005. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 & Attribution-NonCommercial- ShareAlike 2.5.more →